Irodaszerek

Kiismeri magát a nyomtató alaphelyzetbe állításában és újraindításában?

Biztos , hogy már találkozott az újraindítás, a visszaállítás vagy a reset, reboot és factory reset kifejezésekkel. Ezeket a kifejezéseket egy számítógépen, mobil eszközön, vagy olyan rendszerekben együtt használják, ahol az elektronika integrált áramköreket és mikroprocesszorokat tartalmaz. Bár ez a két kifejezés hasonló, eltérő következményekkel járnak arra az eszközre, ahol használják. Az újraindítás és a visszaállítás módszerei eszközönként eltérhetnek, de végül ugyanazt az eredményt  kapjuk. Az újraindítással és a visszaállítással a nyomtatóknál is találkozhat. Valószínűleg ez csak akkor fogja érdekelni Önt, ha probléma merül fel a nyomtatóval.

 

Mi a visszaállítás és az újra indítás

Az újraindítás a készülék kikapcsolásának és újra bekapcsolásának általános kifejezése. A számítógépeknél kétféle újraindítást imerünk, a kemény és a lágy újraindítást. Maga a számítógép rendelkezik még egy beépített hardver-visszaállítási gombbal is, amely lehetővé teszi a rendszer kikapcsolását és újraindítását anélkül, hogy megrongálná vagy más módon megváltoztatná. A lágy újraindítást a billentyűzet egyes gombjainak megnyomásával hajthatjuk végre. Az eredmény lényegében hasonló, a készülék kikapcsol, majd újra bekapcsol. Időnként újra kell indítani az operációs rendszer frissítésének telepítése után is. Ugyanez vonatkozik a mobil eszközökre is.Van még a lágy és a kemény alaphelyzetbe állítás fogalma is. Ha a rendszer befagyott, és nem tudta a telefont a kikapcsológombbal leállítani, akkor segített a telefon újraindítása (a hardvergombok megnyomásával kombinálva). Ez a módszer nyomtatóval kapcsolatos problémákra is használható. Ha a nyomtató nem működik megfelelően, hibát jelenít meg, vagy nem akarja fogadni a festéket, használhatja a nyomtató kikapcsolási módszerét. A nyomtató kikapcsolásához húzza ki közvetlenül a tápkábelt. Ez a legkeményebb út. Általában a nyomtatók és a multifunkciós nyomtatók bizonyos sorozatú nyomógombokat tartalmaznak, amelyeket a gyártótól előírt módon kell megnyomni.

 

A nyomtató alaphelyzetbe állítása, ha nem fogad alternatív patronokat

A nyomtatókkal kapcsolatos általános probléma a patron állapotának rossz jelzése a cseréjekor. Ez akkor fordulhat elő, ha az elfogyasztott eredeti patront kicseréli egy új alternatív patronra, de akkor is, ha az eredeti patront a gyártott patronra cseréli ki. A nyomtató helytelenül jelzi a kazetta töltetének a szintjét, vagy egyáltalán nem jeleníti meg. Ezt a problémát maga az eszköz gyártója okozza, aki az eredeti patronjait chipekkel jelöli meg. Ez felel a patronok állapotával kapcsolatos számos adat felügyeletéért. Mindig a gyártótól függ, hogy hogyan programozták a chipet.A felhasználók gyakran panaszkodnak a korai üres patronjelentések miatt, miközben a tinta vagy a festékkazetta még mindig tartalmaz elegendő töltetet. Egyes nyomtatók továbbra is lehetővé teszik a figyelmeztetés után is a nyomtatás folytatását, amíg a fennmaradó tinta vagy festék kimerül. Ezekből azonban nem sok van, inkább a gyakorlatban azzal találkozunk, hogy a nyomtató a megmaradt tinta ellenére nem engedi tovább folytatni a nyomtatást. Ebben az estben még használhatja a nyomtató vagy a patron visszaállítási módszerét. A probléma kezelésének módszerei gyártónként és típusonként változnak.

A Hewlett Packard nyomtatók esetében kipróbálhatja ezt a módszert

 

A HP OfficeJet 4500 sorozatú nyomtató puha visszaállítása

Abban a helyzetben, hogy miután az üres patront kicserélte egy újra, a készülék továbbra is egy üres patront jelez, és felszólítja a patron cseréjére, számos lehetősége van.

1. Ellenőrizze, hogy helyesen helyezte-e be a patront, és eltávolította-e az összes biztonsági funkciót (néha elegendő egy darab hámolatlan fólia)

2. Ellenőrizze, hogy a patron kompatibilis-e a nyomtató modelljével

3. Kapcsolja ki a nyomtatót az ON / OFF gombbal

4. 15 másodperc után kapcsolja be újra a készüléket az ON / OFF gombbal (a kazettakattanás hangja azt jelzi, hogy a nyomtató ellenőrizte a töltetet)

Egy másik lehetőség a következő lépésekből áll:

1. Kapcsolja be a nyomtatót az ON / OFF gombbal

2. Nyissa fel a fedelet, várjon, amíg a patronok abban a helyzetben kerülnek, amely lehetővé teszi azok eltávolítását

3. Húzza ki a tápkábelt és vegye ki a patronokat (ezek eltávolítása ne haladja meg a 30 percet - legyen óvatos)

4. Ellenőrizze a patronok szennyezettségét beszáradt tintával  vagy más szennyeződésekkel

5. Nedvesítsen meg egy puha pamutszövetet vagy egy nedves tisztítókendőt (erre a célra) desztillált vízzel, és tisztítsa meg a rézbetéteket.

6. Hagyja, hogy a felületet megszáradni, majd helyezze vissza a tisztított tintapatronokat a patrontartóba, és zárja le a fedelet.

7. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz és kapcsolja be

 

VIGYÁZAT: Ne használjon szöszös kendőt, a tisztításhoz ne használjon agresszív folyadékokat, hígítókat, benzint vagy más oldószert!

 

Ha egyik módszer sem sikerül, akkor  próbálja ki a kemény újraindítást. Bekapcsolt nyomtatóból húzza ki a tápkábelt kb. 30 másodpercre, majd dugja vissza. Ha a nyomtató a számítógéphez van csatlakoztatva, indítsa újra a számítógépet a szokásos módon. Kapcsolja be újra a nyomtatót.

 

Állítsa alaphelyzetbe a HP OfficeJet 6500 sorozatú nyomtatót

Folytathatja ugyanúgy, mint az előző esetben. Ha nem tudja eltávolítani a hibát, próbáljon visszaállítani az eszközt a gyári beállításokra (factory reset)

1. A nyomtató bekapcsolt állapotában húzza ki a tápkábelt és várjon kb. 30 másodpercet

2. A vezérlőpulton tartsa nyomva a 3 és a # gombot

3. A gombok tartása közben csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, és tartsa nyomva a gombokat a készülék minden indításakor

4. A "part reset" felirat jelenik meg a kijelzőn

5. Ellenőrizze a nyomtató beállításait (úgy állítsa be, mint amikor új nyomtatót indítottak először) 6. Kinyomtathat egy próbaoldalt.

Néhány készüléknek szervizmenüje is van a kijelzőn, amely felhasználható a kemény alaphelyzetbe állítás indítására.

 

 A HP LaserJet Pro CP1025, a HP LaserJet Pro CP1025nw nyomtatók gyári szintű visszaállítása

 

Ezzel a módszerrel a készülék visszaáll a gyári alapbeállításra. Ezt gyári visszaállításnak nevezzük. A nyomtató alapértelmezés szerint be van állítva, amelyet az alaphelyzetbe állítás után a menüben beállíthat az igényei alapján. 

1. Kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt 30 másodpercre, majd dugja be ismét

2. Kapcsolja be a nyomtatót, és tartsa lenyomva a gombot kb. 15 másodpercig

3. A vigyázz- állj (Stop) jelzőfény kigyullad

4. Engedje el a gombot

5. Várja meg, amíg a nyomtató helyreáll (világít)

 

A  Canon nyomtatónál ez így működik

Ez mindig az készülék típusától függ. A Canon MG sorozatú nyomtatóknál a nyomtatás leállító gombját kb. 2 másodpercre nyomják le, majd a bekapcsológombot is 2 másodpercig kell megnyomni. Engedje fel a nyomtatás leállító gombját, miközben továbbra is tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, és egyszerre nyomja meg a nyomtatás leállító gombját ötször. Ez az újraindítás folyamata. Ez a módszer azonban nem mindig segíti a nyomtatási problémák megoldását.

 

Canon nyomtató visszaállítása - Canon MP250, MP270 modell

A nyomtató visszaállítási eljárása:

1. Kapcsolja ki a nyomtatót az ON / OFF gombbal (a tápkábel kihúzása nélkül).

2. Tartsa lenyomva a STOP / RESET gombot, miközben megnyomja az ON / OFF gombot

3. Tartsa lenyomva az ON / OFF gombot és engedje fel a STOP / RESET gombot

4. Miközben lenyomva tartja az ON / OFF gombot, nyomja meg kétszer a STOP / RESET gombot

5. A ON / OFF gomb elengedésekor a jelzőfénynek fel kell villannia. Várjon, amíg a 0 szám megjelenik a kijelzőn, és a jelzőfény folyamatosan világít villogás nélkül

6. Nyomja meg négyszer a STOP / RESET gombot, majd nyomja meg az ON / OFF gombot, amíg a nyomtató kikapcsol

7. Kapcsolja be a nyomtatót ON / OFF gombbal, amíg a kijelzőn az 1 szám látható, és a nyomtató készen áll a használatra

 

Canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460 típusokhoz

(hibaüzenet-error a tintapatron cseréje után)

1. Húzza ki a tápkábelt

2. Nyomja meg a ON / OFF gombot, és dugja vissza  a tápkábelt

3. Tartsa lenyomva az ON / OFF gombot és nyomja meg kétszer a STOP / RESET gombot

4. Engedje el az ON / OFF gombot, és várja meg, amíg a kijelzőn a 0 szám jelenik meg (kb. 10 másodperc).

5. Nyomja meg a + gombot, és a kijelzőn az 1-es szám jelenik meg, az A4-es sima papír és az A4-es fotópapír-jelzőkkel együtt.

6. Nyomja meg kétszer az ON / OFF gombot és a gyémánt ikon gombját - fehér és zöld

7. Várjon, amíg a nyomtató kinyomtat egy próba oldalt

8. A nyomtató kijelzőjén a 0 szám jelenik meg

9. Nyissa fel a nyomtató fedelét (de ne a szkenner fedelét), és vegye ki a tintapatronokat

10. Húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amíg a fedél nyitva van

11. Csukja be a fedelet, és kapcsolja be a nyomtatót

12. Helyezze vissza a patronokat a patrontartóba

13. Ha minden jól ment, a nyomtató készen áll a nyomtatásra

 

Canon Pixma

A Canon PIXMA gyári beállításainak visszaállítása azt eredményezi, hogy az eredeti bállítások megújulnak és törlődik az összes beállítás, amelyet a nyomtató megvásárlása után végeztek rajta. A visszaállítás után újra csatlakoztatnia kell a nyomtatót az elektromos hálózathoz, a számítógéphez és újra kell indítania a telepítési folyamatot. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy eltávolítsuk az összes problémát és a hibaüzeneteket. Ha a gyári alaphelyzetbe állítást akarja alkalmazni, csak néhány lépést kell megtennie. Ez a kiválasztott Canon Pixma modellekre vonatkozik. A modelltől és a vezérlőgomboktól függően az eljárás eltérő lehet.

1. Kapcsolja be a nyomtatót, és nyissa meg a menüt

2. A nyílbillentyűkkel navigálhat a beállítási menüben

3. Görgessen a Device Settings elemre, és nyomja meg az OK gombot

4. Most válassza a Reset Settings elemet, és nyomja meg az OK gombot a helyreállítás megkezdéséhez

 

Ha a tintapatront cserél a Canon PIXMA MG / MP / MX sorozatok modelljein, ez alkalmanként olyan problémát okoz, amelyet többféle módon lehet eltávoítani. Megtaláltuk a tintapatron alaphelyzetbe állításának BCH módszerét, ami jól működik.

 

1. Kapcsolja ki a nyomtatót

2. Tartsa lenyomva a Stop gombot

3. Engedje el a Stop gombot

4. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, és nyomja meg még kétszer a Stop gombot

5. Körülbelül 30 másodperc után az „O" jelenik meg a nyomtatón

6. A bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt nyomja meg négyszer a Stop gombot.

7. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot (ez befejezi az alaphelyzetbe állítási folyamatot)

8. Most állítsa vissza a tintapatronokat, húzza ki a nyomtató tápellátását és az USB kábelt

9. A bekapcsoló gomb lenyomása közben nyissa ki a tintapatron ajtaját, és csatlakoztassa újra a tápkábeleket a bekapcsoló gomb segítségével

10. Csukja be a patron ajtaját, majd engedje el a bekapcsoló gombot

 

A Brother nyomtató

 

A Brother DCP-L2520 DW toner kézi visszaállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 

1. Nyissa ki a Brother DCP-L2520DW nyomtató ajtaját (a "nyomtató nyitva" megjelenik a kijelzőn)

2. Tartsa lenyomva az OK gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Dob cseréje" üzenet. "Amint megjelenik a" (Dob cseréje) üzenet "IGEN / NEM, ne válasszon semmit itt, és nyomja meg a START gombot

3. Nyomja meg a fel és le gombot, hogy a számlálót 00-ra állítsa

4. Nyomja meg az OK gombot (1x) a választás megerősítéséhez (a nyomtató "Accepted" feliratot jelenít meg)

5. Csukja be a nyomtató ajtaját (a nyomtató készen áll a nyomtatásra)

 

A típustól függően többféle módon állíthatja vissza a festéket a Brother nyomtatókhoz. Ha úgy dönt, hogy alaphelyzetbe állítja, akkor olvassa el a festék alaphelyzetbe állításával vagy a készülék gyári beállításaival kapcsolatos pontos információkat.

 

Epson

 

A tinta szint visszaállítása a tartálynyomtatókhoz Epson L110 / L210 / L300 / L355 / L550

A tintatartállyal rendelkező Epson L sorozatú nyomtatók visszaállítása könnyebb. Ha alacsony a tinta szint, a nyomtató üzenetet jelenít meg, hogy a tinta kifogy. A nyomtatás folytatásának a feltétele, hogy "Nyomja meg a Stop gombot 3 másodpercig". A nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasolt, hogy a lépés végrehajtása előtt töltse fel tintát a nyomtató tartályában. Ez elősegíti a rendszer légtelenítését, ami állandó nyomtatási minőséget eredményez.

 

Befejezés

A tinta vagy a festék szintjének nullázására számos módszer létezik. Mint fentebb említettük, az az adott nyomtatómodelltől függ. Ez akkor segíthet, ha készülék rosszul jelzi a patron állapotát, vagy ha továbbra is felszólítja Önt, hogy cserélje ki az elfogyasztott patront egy újra. Néhány nyomtatóproblémát  megoldhat az egyszerű készülék -újraindítás, a kikapcsolás és a bekapcsolás, vagy egy kissé drasztikusabb hard-reset megoldás.

Valahol el kell menni a teljes visszaállítási módszerre, indítani kell a nyomtatót, és vissza kell állítani a gyári alapbeállításokra. Ebben az esetben elveszítik az új nyomtatóval elvégzett összes nyomtatóbeállítást. Ez visszatarthat sok felhasználót, nem csak a nyomtatásnál. A teljes visszaállítás után a nyomtatót vissza kell állítani a hálózati kapcsolathoz is.

Ha úgy érzi, hogy nem képes megbirkóznia  a fenti feladatokkal, kérjen szakmai segítséget egy szervizközponttól a probléma pontos diagnosztizálásához és kijavításához. Ha eszközére jótállás vonatkozik, akkor a legjobb megoldás a szerviz. Csak néhány szemléltető példát mutattunk be, de nem vállalunk felelősséget a nyomtató nem megfelelő beavatkozása által okozott károkért. A nyomtató alaphelyzetbe állítására vonatkozó utasításokat számos webhelyen talál, ahol mindig ellenőrizze, hogy az utasítások aktuálisak-e , hogy melyik nyomtatómodellt használja. A nyomtató és az új firmware frissítése nyomán a kézikönyv utasításai nem vezetnek mindig sikerre. Néha összezavarhatja az újraindítás, a visszaállítás, vagy a gyári beállítás, de mindig csak kétféle módszer létezik. Míg az egyik megőrzi a gép összes beállításait, a másik megfosztja tőle az alapértelmezett nyomtatóbeállításra való áttéréssel.