Tonerek és tintapatronok

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Irodaszerek és iskola
Akciók

Kiismeri magát a nyomtató alaphelyzetbe állításában és újraindításában?

Biztos , hogy már találkozott az újraindítás, a visszaállítás vagy a reset, reboot és factory reset kifejezésekkel. Ezeket a kifejezéseket egy számítógépen, mobil eszközön, vagy olyan rendszerekben együtt használják, ahol az elektronika integrált áramköreket és mikroprocesszorokat tartalmaz. Bár ez a két kifejezés hasonló, eltérő következményekkel járnak arra az eszközre, ahol használják. Az újraindítás és a visszaállítás módszerei eszközönként eltérhetnek, de végül ugyanazt az eredményt  kapjuk. Az újraindítással és a visszaállítással a nyomtatóknál is találkozhat. Valószínűleg ez csak akkor fogja érdekelni Önt, ha probléma merül fel a nyomtatóval.

 

Mi a visszaállítás és az újra indítás

Az újraindítás a készülék kikapcsolásának és újra bekapcsolásának általános kifejezése. A számítógépeknél kétféle újraindítást imerünk, a kemény és a lágy újraindítást. Maga a számítógép rendelkezik még egy beépített hardver-visszaállítási gombbal is, amely lehetővé teszi a rendszer kikapcsolását és újraindítását anélkül, hogy megrongálná vagy más módon megváltoztatná. A lágy újraindítást a billentyűzet egyes gombjainak megnyomásával hajthatjuk végre. Az eredmény lényegében hasonló, a készülék kikapcsol, majd újra bekapcsol. Időnként újra kell indítani az operációs rendszer frissítésének telepítése után is. Ugyanez vonatkozik a mobil eszközökre is.Van még a lágy és a kemény alaphelyzetbe állítás fogalma is. Ha a rendszer befagyott, és nem tudta a telefont a kikapcsológombbal leállítani, akkor segített a telefon újraindítása (a hardvergombok megnyomásával kombinálva). Ez a módszer nyomtatóval kapcsolatos problémákra is használható. Ha a nyomtató nem működik megfelelően, hibát jelenít meg, vagy nem akarja fogadni a festéket, használhatja a nyomtató kikapcsolási módszerét. A nyomtató kikapcsolásához húzza ki közvetlenül a tápkábelt. Ez a legkeményebb út. Általában a nyomtatók és a multifunkciós nyomtatók bizonyos sorozatú nyomógombokat tartalmaznak, amelyeket a gyártótól előírt módon kell megnyomni.

 

A nyomtató alaphelyzetbe állítása, ha nem fogad alternatív patronokat

A nyomtatókkal kapcsolatos általános probléma a patron állapotának rossz jelzése a cseréjekor. Ez akkor fordulhat elő, ha az elfogyasztott eredeti patront kicseréli egy új alternatív patronra, de akkor is, ha az eredeti patront a gyártott patronra cseréli ki. A nyomtató helytelenül jelzi a kazetta töltetének a szintjét, vagy egyáltalán nem jeleníti meg. Ezt a problémát maga az eszköz gyártója okozza, aki az eredeti patronjait chipekkel jelöli meg. Ez felel a patronok állapotával kapcsolatos számos adat felügyeletéért. Mindig a gyártótól függ, hogy hogyan programozták a chipet.A felhasználók gyakran panaszkodnak a korai üres patronjelentések miatt, miközben a tinta vagy a festékkazetta még mindig tartalmaz elegendő töltetet. Egyes nyomtatók továbbra is lehetővé teszik a figyelmeztetés után is a nyomtatás folytatását, amíg a fennmaradó tinta vagy festék kimerül. Ezekből azonban nem sok van, inkább a gyakorlatban azzal találkozunk, hogy a nyomtató a megmaradt tinta ellenére nem engedi tovább folytatni a nyomtatást. Ebben az estben még használhatja a nyomtató vagy a patron visszaállítási módszerét. A probléma kezelésének módszerei gyártónként és típusonként változnak.

A Hewlett Packard nyomtatók esetében kipróbálhatja ezt a módszert

 

A HP OfficeJet 4500 sorozatú nyomtató puha visszaállítása

Abban a helyzetben, hogy miután az üres patront kicserélte egy újra, a készülék továbbra is egy üres patront jelez, és felszólítja a patron cseréjére, számos lehetősége van.

1. Ellenőrizze, hogy helyesen helyezte-e be a patront, és eltávolította-e az összes biztonsági funkciót (néha elegendő egy darab hámolatlan fólia)

2. Ellenőrizze, hogy a patron kompatibilis-e a nyomtató modelljével

3. Kapcsolja ki a nyomtatót az ON / OFF gombbal

4. 15 másodperc után kapcsolja be újra a készüléket az ON / OFF gombbal (a kazettakattanás hangja azt jelzi, hogy a nyomtató ellenőrizte a töltetet)

Egy másik lehetőség a következő lépésekből áll:

1. Kapcsolja be a nyomtatót az ON / OFF gombbal

2. Nyissa fel a fedelet, várjon, amíg a patronok abban a helyzetben kerülnek, amely lehetővé teszi azok eltávolítását

3. Húzza ki a tápkábelt és vegye ki a patronokat (ezek eltávolítása ne haladja meg a 30 percet - legyen óvatos)

4. Ellenőrizze a patronok szennyezettségét beszáradt tintával  vagy más szennyeződésekkel

5. Nedvesítsen meg egy puha pamutszövetet vagy egy nedves tisztítókendőt (erre a célra) desztillált vízzel, és tisztítsa meg a rézbetéteket.

6. Hagyja, hogy a felületet megszáradni, majd helyezze vissza a tisztított tintapatronokat a patrontartóba, és zárja le a fedelet.

7. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz és kapcsolja be

 

VIGYÁZAT: Ne használjon szöszös kendőt, a tisztításhoz ne használjon agresszív folyadékokat, hígítókat, benzint vagy más oldószert!

 

Ha egyik módszer sem sikerül, akkor  próbálja ki a kemény újraindítást. Bekapcsolt nyomtatóból húzza ki a tápkábelt kb. 30 másodpercre, majd dugja vissza. Ha a nyomtató a számítógéphez van csatlakoztatva, indítsa újra a számítógépet a szokásos módon. Kapcsolja be újra a nyomtatót.

 

Állítsa alaphelyzetbe a HP OfficeJet 6500 sorozatú nyomtatót

Folytathatja ugyanúgy, mint az előző esetben. Ha nem tudja eltávolítani a hibát, próbáljon visszaállítani az eszközt a gyári beállításokra (factory reset)

1. A nyomtató bekapcsolt állapotában húzza ki a tápkábelt és várjon kb. 30 másodpercet

2. A vezérlőpulton tartsa nyomva a 3 és a # gombot

3. A gombok tartása közben csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, és tartsa nyomva a gombokat a készülék minden indításakor

4. A "part reset" felirat jelenik meg a kijelzőn

5. Ellenőrizze a nyomtató beállításait (úgy állítsa be, mint amikor új nyomtatót indítottak először) 6. Kinyomtathat egy próbaoldalt.

Néhány készüléknek szervizmenüje is van a kijelzőn, amely felhasználható a kemény alaphelyzetbe állítás indítására.

 

 A HP LaserJet Pro CP1025, a HP LaserJet Pro CP1025nw nyomtatók gyári szintű visszaállítása

 

Ezzel a módszerrel a készülék visszaáll a gyári alapbeállításra. Ezt gyári visszaállításnak nevezzük. A nyomtató alapértelmezés szerint be van állítva, amelyet az alaphelyzetbe állítás után a menüben beállíthat az igényei alapján. 

1. Kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt 30 másodpercre, majd dugja be ismét

2. Kapcsolja be a nyomtatót, és tartsa lenyomva a gombot kb. 15 másodpercig

3. A vigyázz- állj (Stop) jelzőfény kigyullad

4. Engedje el a gombot

5. Várja meg, amíg a nyomtató helyreáll (világít)

 

A  Canon nyomtatónál ez így működik

Ez mindig az készülék típusától függ. A Canon MG sorozatú nyomtatóknál a nyomtatás leállító gombját kb. 2 másodpercre nyomják le, majd a bekapcsológombot is 2 másodpercig kell megnyomni. Engedje fel a nyomtatás leállító gombját, miközben továbbra is tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, és egyszerre nyomja meg a nyomtatás leállító gombját ötször. Ez az újraindítás folyamata. Ez a módszer azonban nem mindig segíti a nyomtatási problémák megoldását.

 

Canon nyomtató visszaállítása - Canon MP250, MP270 modell

A nyomtató visszaállítási eljárása:

1. Kapcsolja ki a nyomtatót az ON / OFF gombbal (a tápkábel kihúzása nélkül).

2. Tartsa lenyomva a STOP / RESET gombot, miközben megnyomja az ON / OFF gombot

3. Tartsa lenyomva az ON / OFF gombot és engedje fel a STOP / RESET gombot

4. Miközben lenyomva tartja az ON / OFF gombot, nyomja meg kétszer a STOP / RESET gombot

5. A ON / OFF gomb elengedésekor a jelzőfénynek fel kell villannia. Várjon, amíg a 0 szám megjelenik a kijelzőn, és a jelzőfény folyamatosan világít villogás nélkül

6. Nyomja meg négyszer a STOP / RESET gombot, majd nyomja meg az ON / OFF gombot, amíg a nyomtató kikapcsol

7. Kapcsolja be a nyomtatót ON / OFF gombbal, amíg a kijelzőn az 1 szám látható, és a nyomtató készen áll a használatra

 

Canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460 típusokhoz

(hibaüzenet-error a tintapatron cseréje után)

1. Húzza ki a tápkábelt

2. Nyomja meg a ON / OFF gombot, és dugja vissza  a tápkábelt

3. Tartsa lenyomva az ON / OFF gombot és nyomja meg kétszer a STOP / RESET gombot

4. Engedje el az ON / OFF gombot, és várja meg, amíg a kijelzőn a 0 szám jelenik meg (kb. 10 másodperc).

5. Nyomja meg a + gombot, és a kijelzőn az 1-es szám jelenik meg, az A4-es sima papír és az A4-es fotópapír-jelzőkkel együtt.

6. Nyomja meg kétszer az ON / OFF gombot és a gyémánt ikon gombját - fehér és zöld

7. Várjon, amíg a nyomtató kinyomtat egy próba oldalt

8. A nyomtató kijelzőjén a 0 szám jelenik meg

9. Nyissa fel a nyomtató fedelét (de ne a szkenner fedelét), és vegye ki a tintapatronokat

10. Húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amíg a fedél nyitva van

11. Csukja be a fedelet, és kapcsolja be a nyomtatót

12. Helyezze vissza a patronokat a patrontartóba

13. Ha minden jól ment, a nyomtató készen áll a nyomtatásra

 

Canon Pixma

A Canon PIXMA gyári beállításainak visszaállítása azt eredményezi, hogy az eredeti bállítások megújulnak és törlődik az összes beállítás, amelyet a nyomtató megvásárlása után végeztek rajta. A visszaállítás után újra csatlakoztatnia kell a nyomtatót az elektromos hálózathoz, a számítógéphez és újra kell indítania a telepítési folyamatot. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy eltávolítsuk az összes problémát és a hibaüzeneteket. Ha a gyári alaphelyzetbe állítást akarja alkalmazni, csak néhány lépést kell megtennie. Ez a kiválasztott Canon Pixma modellekre vonatkozik. A modelltől és a vezérlőgomboktól függően az eljárás eltérő lehet.

1. Kapcsolja be a nyomtatót, és nyissa meg a menüt

2. A nyílbillentyűkkel navigálhat a beállítási menüben

3. Görgessen a Device Settings elemre, és nyomja meg az OK gombot

4. Most válassza a Reset Settings elemet, és nyomja meg az OK gombot a helyreállítás megkezdéséhez

 

Ha a tintapatront cserél a Canon PIXMA MG / MP / MX sorozatok modelljein, ez alkalmanként olyan problémát okoz, amelyet többféle módon lehet eltávoítani. Megtaláltuk a tintapatron alaphelyzetbe állításának BCH módszerét, ami jól működik.

 

1. Kapcsolja ki a nyomtatót

2. Tartsa lenyomva a Stop gombot

3. Engedje el a Stop gombot

4. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, és nyomja meg még kétszer a Stop gombot

5. Körülbelül 30 másodperc után az „O" jelenik meg a nyomtatón

6. A bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt nyomja meg négyszer a Stop gombot.

7. A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot (ez befejezi az alaphelyzetbe állítási folyamatot)

8. Most állítsa vissza a tintapatronokat, húzza ki a nyomtató tápellátását és az USB kábelt

9. A bekapcsoló gomb lenyomása közben nyissa ki a tintapatron ajtaját, és csatlakoztassa újra a tápkábeleket a bekapcsoló gomb segítségével

10. Csukja be a patron ajtaját, majd engedje el a bekapcsoló gombot

 

A Brother nyomtató

 

A Brother DCP-L2520 DW toner kézi visszaállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 

1. Nyissa ki a Brother DCP-L2520DW nyomtató ajtaját (a "nyomtató nyitva" megjelenik a kijelzőn)

2. Tartsa lenyomva az OK gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "Dob cseréje" üzenet. "Amint megjelenik a" (Dob cseréje) üzenet "IGEN / NEM, ne válasszon semmit itt, és nyomja meg a START gombot

3. Nyomja meg a fel és le gombot, hogy a számlálót 00-ra állítsa

4. Nyomja meg az OK gombot (1x) a választás megerősítéséhez (a nyomtató "Accepted" feliratot jelenít meg)

5. Csukja be a nyomtató ajtaját (a nyomtató készen áll a nyomtatásra)

 

A típustól függően többféle módon állíthatja vissza a festéket a Brother nyomtatókhoz. Ha úgy dönt, hogy alaphelyzetbe állítja, akkor olvassa el a festék alaphelyzetbe állításával vagy a készülék gyári beállításaival kapcsolatos pontos információkat.

 

Epson

 

A tinta szint visszaállítása a tartálynyomtatókhoz Epson L110 / L210 / L300 / L355 / L550

A tintatartállyal rendelkező Epson L sorozatú nyomtatók visszaállítása könnyebb. Ha alacsony a tinta szint, a nyomtató üzenetet jelenít meg, hogy a tinta kifogy. A nyomtatás folytatásának a feltétele, hogy "Nyomja meg a Stop gombot 3 másodpercig". A nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasolt, hogy a lépés végrehajtása előtt töltse fel tintát a nyomtató tartályában. Ez elősegíti a rendszer légtelenítését, ami állandó nyomtatási minőséget eredményez.

 

Befejezés

A tinta vagy a festék szintjének nullázására számos módszer létezik. Mint fentebb említettük, az az adott nyomtatómodelltől függ. Ez akkor segíthet, ha készülék rosszul jelzi a patron állapotát, vagy ha továbbra is felszólítja Önt, hogy cserélje ki az elfogyasztott patront egy újra. Néhány nyomtatóproblémát  megoldhat az egyszerű készülék -újraindítás, a kikapcsolás és a bekapcsolás, vagy egy kissé drasztikusabb hard-reset megoldás.

Valahol el kell menni a teljes visszaállítási módszerre, indítani kell a nyomtatót, és vissza kell állítani a gyári alapbeállításokra. Ebben az esetben elveszítik az új nyomtatóval elvégzett összes nyomtatóbeállítást. Ez visszatarthat sok felhasználót, nem csak a nyomtatásnál. A teljes visszaállítás után a nyomtatót vissza kell állítani a hálózati kapcsolathoz is.

Ha úgy érzi, hogy nem képes megbirkóznia  a fenti feladatokkal, kérjen szakmai segítséget egy szervizközponttól a probléma pontos diagnosztizálásához és kijavításához. Ha eszközére jótállás vonatkozik, akkor a legjobb megoldás a szerviz. Csak néhány szemléltető példát mutattunk be, de nem vállalunk felelősséget a nyomtató nem megfelelő beavatkozása által okozott károkért. A nyomtató alaphelyzetbe állítására vonatkozó utasításokat számos webhelyen talál, ahol mindig ellenőrizze, hogy az utasítások aktuálisak-e , hogy melyik nyomtatómodellt használja. A nyomtató és az új firmware frissítése nyomán a kézikönyv utasításai nem vezetnek mindig sikerre. Néha összezavarhatja az újraindítás, a visszaállítás, vagy a gyári beállítás, de mindig csak kétféle módszer létezik. Míg az egyik megőrzi a gép összes beállításait, a másik megfosztja tőle az alapértelmezett nyomtatóbeállításra való áttéréssel.