Irodaszerek és iskola

Reklamációs feltételek

Reklamáció menete

1. Termékhiba megállapítása

 • Nyomtatópatron chip hibája: a nyomtató nem ismeri fel a nyomtatópatront, vagy nem kompatibilis kellékként ismeri fel.
 • Nyomtatási hiba: rossz minőségű nyomtatás, a kinyomtatott dokumentumokon nem oda illő pontok, foltok, vonalak találhatók - a reklamációhoz szükséges csatolni egy kinyomtatott mintát, amelyen jól látható a nyomtatási hiba, valamint a nyomtatópatron festékszintje vagy a patronnal kinyomtatott lapok száma.
 • Fizikai sérülés: a nyomtatópatron fizikailag sérült, törött esetleg a festék, vagy a tonerpor folyt ki (nem vonatkozik a szakszerűtlen kezelésből származó meghibásodásokra – helytelen behelyezés).
 • Nem megfelelő termék megrendelése – azonos, vagy drágább árú termékre való csere.
 • Termék visszaküldése 14 napon belül - a nyomtatókhoz szükséges kellékek és alkatrészek csak fel nem nyitott és fel nem használt árukként küldhetők vissza a termék szavatossági ideje és annak értékvesztése miatt.

A fentebb felsorolt hibák reklamációját elfogadjuk és a meghibásodott nyomtatópatronokat mindenféle kifogás nélkül egy új nyomtatópatronra cseréljük. A reklamációnak indokoltnak és jogosnak kell lennie.

Az áruk cseréjekor a reklamációs nyomtatványon meg kell adni a bankszámlaszámot is, amelyre a pénzt visszautaljuk a visszaküldött áruért. A kicserélt árut új teljes megrendelésként küldjük el Önnek.

2. Reklamált termék becsomagolása és visszaküldése a címünkre

 • A reklamációs nyomtatványt ITT tudja kitölteni.
 • Helyezzen be a csomagba egy nyomtatási mintát, ami tartalmazza a nyomtatópatron hibáját, illetve egy kinyomtatott dokumentumot, amely tartalmazza a tinta szintjét, vagy a kinyomtatott lapok számát.
 • A csomagon fel kell tüntetni a reklamáció azonosítóját, különben a reklamáció nem rendeződik.
 • A reklamált terméket a következő címre kell visszaküldeni, ideális GLS futárral vagy GLS CsomagPont (egy másik cég visszaküldheti a csomagot). Több információ ITTVisszaszállítási cím: GLS Depo - TonerDepot.hu - Soft-Tech, s.r.o., Pesti út 1, Kistokaj 3553, Hungary.
 • A termék visszaküldésének költségei a vásárlót terhelik.
 • Az utánvéttel visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

3. Reklamáció ügyintézése

 • A termék visszajuttatása után a kifogásolt minőségű terméket megvizsgáljuk.
 • Amennyiben a reklamáció jogosnak minősül, a nyomtatópatront kicseréljük és az eladó költségeire elküldjük a vásárló címére.
 • A reklamációkat általában 5 munkanapon belül megoldjuk (a raktáron lévő termékek számától függően változhat).

 

Reklamáció jogi feltételei


1. Reklamálni csupán a webáruházunkban vásárolt termékeket lehet.

2. Abban az esetben, ha a tulajdonjog még nem került át az eladóról a vásárlóra, a §151 Polgárjogi törvények szerint a vásárló az érvényes jogszabályoknak megfelelően csak a termék megfizetése után teheti meg a reklamációt.

3. Ha a vásárló fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minden kínált termékre 24 hónapos garancia vonatkozik, hacsak a terméken nincs másként feltüntetve és a reklamációs ügyintézés a Fogyasztóvédelmi törvény és a Polgári törvénykönyv jogszabályai szerint történik. Ha a vásárló nem fogyasztó, az eljáráskor a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései szerint járunk el, és a jótállási idő 1 év. A jótállási idő az áru átvételének napjától kezdődik.

4. A vásárló közvetlenül a hiba felfedezése után köteles az eladót a reklamációról tájékoztatni.

5. Az eladó nem felel a termék meghibásodásáért, ha:

 • a mechanikai meghibásodást a vásárló okozta
 • a meghibásodást a termék nem megfelelő használata okozta, vagy, ha a használati útmutatóban feltüntetett felhasználástól eltérő felhasználás okozta
 • a meghibásodást a termék olyan környezetben való felhasználása okozta, amely kémiai, nedvességtartalma és mechanikai tulajdonsága eltér a termék számára elfogadható környezettől
 • a meghibásodást a termék karbantartásának elhanyagolása okozta
 • a termék sérülését nagymértékű terhelés okozta
 • a termék használata a dokumentációban, az általános elvekben, a műszaki szabványokban, a biztonsági előírásokban, vagy a garanciális feltételekben meghatározott feltételek megsértésével történt

6. A hibákért való felelősség szintén nem érvényes oly hibák esetén, melyek természeti katasztrófából eredően történtek.

7. A hibákért való felelősség szintén nem vonatkozik az áru (vagy egy része) annak használatából eredő elhasználódás esetén. A termék rövidebb élettartamát tehát nem tekintjük hibának, így nem nyújtható be rá reklamáció.

8. A reklamált árut az alábbiakban feltüntetett címünkre az ügyfél köteles visszaküldeni, azonban nem utánvéttel. A terméket megfelelően kell csomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön. A terméket  kell elküldeni a fentebb megadott címre. 

9. Az eladó fél igazolja a reklamáció átvételét, s az ügyfél számára elismervényt biztosít a reklamáció igénylésére, a megfelelő formában. A reklamáció elismerésének az a nap számít, melyen az árut az eladó fél átveszi. Amennyiben az elismervény kézbesítése nem lehetséges azonnal, azt haladéktalanul, vagy legkésőbb a reklamáció elintézésekor az eladó fél köteles kézbesíteni. A reklamáció elintését írásban kapja meg az ügyfél.

10. Az eladó a reklamált termék visszatérítése után köteles azonnal meghatározni a reklamáció elintézésének módját, összetettebb esetekben a reklamált termék visszatérítését követő 3 napon belül. Indokolt esetekben, főleg, ha a reklamált termék összetettebb műszaki átvizsgálása szükséges, legkésőbb 30 napon belül kerül meghatározásra a reklamáció elintézésének módja. A reklamáció elintézésének módjának való meghatározása után az eladó fél haladéktalanul elintézi a reklamációt, indokolt esetekben a reklamáció elintézhető később is. A reklamáció ügyintézése nem tarthat tovább 30 napnál (a reklamáció érvényesítésének kezdetétől). A reklamáció 30 napos határideje után a vásárlónak joga van ellépni a vásárlási szerződéstől, amit követően, az áru teljes összege visszatérítésre kerül, vagy jogában áll a terméket egy új darabra cserélni.

11. A vásárló jogai a reklamáció ügyintézése során:

 • Az eltávolítható hiba esetén a hiba ingyenes, időbeni és szakszerű eltávolítására. A hiba eltávolításának módjáról az eladó dönt. Amennyiben az eladó fél számára nem keletkeznek oly költségek, melyek nem összeegyeztethetők az áru értékével és a hiba súlyosságával, a vásárló kérheti a javítandó termék cseréjét egy új, hibátlan termékre.
 • Amennyiben a hiba nem távolítható el, és megakadályozza a termék adott célnak való  felhasználását, a vásárlónak joga van a termék cseréjére, vagy elléphet a vásárlói szerződéstől (pénzvisszatérítés)
 • A reklamáció elintézettnek tekintett, amennyiben a reklamációs időszak a reklamált áru leadásával, cseréjével vagy az áru értékének visszautalásával, írásos felhívással a végzés átvételéről, vagy annak indokolt elutasításával véget ér.

12. A termék, illetve a csomagolás sértetlenségét (a termék átvételére vonatkozó utasítások szerint) szükséges ellenőrizni a termék átvétele során, mivel a termék a szállítás során károsodhat. Javasoljuk, hogy a vásárló a szállítmányozó jelenlétében csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze. A vásárló a saját aláírásával igazolja a csomagolás sértetlenségét.

13. Ezek a reklamációs feltételek elengedhetetlen részei az általános üzleti feltételeknek, és az eladó fenntartja a jogot, hogy a vásárló előzetes értesítése nélkül bármikor megváltoztassa ezen feltételeket.