Tonerek és tintapatronok

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Irodaszerek és iskola
Akciók

Nyomtatók és memória

Kezdjük néhány kérdéssel az elején. Kezelhetjük-e a nyomtatókat számítógépként? Mi bennük a közös? A nyomtatóknak van memóriája? Főleg az a közös bennük, hogy tudnak kommunikálni egymással.

Megőrizhetnek-e információkat az általuk feldolgozott dokumentumokból? Minden nyomtatási feladat örökre a nyomtató belső CPU-jában van, mint egy óriási fekete doboz? Fenyegetést jelent-e a memóriában tárolt adatok a szervezete információbiztonságára?

A nyomtatóknak van memóriája?

Igen. A legújabb nyomtatók, mondjuk 2000 óta, integrált memóriával rendelkeznek. Hasonló a számítógépekhez és a mobileszközökhöz. Tartalmaznak még merevlemezeket, a rendszermemóriát, operációs rendszereket és natív alkalmazásokat. 

Mihez járul hozzá a memória a nyomtatóban? Ennek köszönhetően a nyomtatás hatékonyabb. A nyomtatóknak némi memóriára van szükségük a nyomtatási feladatok tárolásához és feldolgozásához. Ebben segít nekik a nyomtatásvezérlő és a nyomatválogató. A nyomtatónak azonban a létrejött kapcsolati előzményekkel kell rendelkeznie a fentiekkel egyetemben, hogy a lehető legzökkenőmentesebben és gyorsabban tudjon nyomtatni. 

Az abszolút nulla nyomtatómemória zavaró pont lenne és a meghibásodáshoz vezetne. A nyomtatómemória azt is jelenti, hogy a készülék bizonyos feladatokat a számítógéptől függetlenül is el tud végezni. Ha a számítógép RAM-ja túlterhelődik, az nem befolyásolja a nyomtatási feladat sebességét.

 

 

Hogyan működik a nyomtató memóriája

A nyomtatók, mint sok más elektronikus eszköz, rendelkeznek egy belső memóriával, amely lehetővé teszi a dokumentumok hatékony feldolgozását és nyomtatását. Ez a memória ideiglenes tárolóhelyként szolgál az adatok számára, amíg azokat a nyomtató feldolgozza. Olyan információkat tartalmaz, mint a nyomtatási feladatok, beállítások, betűtípusok és egyéb, a nyomtatási folyamathoz szükséges adatok.

RAM és ROM

A nyomtatóknak van energetikailag nem felejtő memóriája (RAM) és energetikailag nem felejtő memóriája (ROM), akárcsak a számítógépeknek.

A véletlen elérésű memória (RAM), más néven "munkamemória", egyfajta ideiglenes memória, amely rövid távú adatokat tárol a nyomtató gyors, ideiglenes hozzáférése érdekében. Az ideiglenes memória minden olyan adat, amelyet a nyomtató a kikapcsolása után elfelejt.

Az írásvédett memória (ROM) egy állandó, hosszú távú adattároló, amelyet nem lehet triviálisan módosítani vagy törölni. A RAM-mal ellentétben az adattárolás a ROM-ban állandó, és a nyomtató kikapcsolásakor sem felejtődik el. A ROM-ot általában nyomtatószoftver vagy firmware tárolására használják.

Vagyis ez úgy hangzik, hogy számítógépének és nyomtatójának sok közös vonása van. A nyomtatóknak van memóriájuk, de a RAM-juk és a teljes merevlemez-méretük nem akkora, mint a számítógépeknél. Miért? Mert a nyomtatóknak szó szerint több helyre van szükségük minden olyan mechanizmushoz, amelyet a gyártási folyamat megkövetel. 

 

Mik az adatbiztonsági kockázatok?

Mivel a nyomtatóknak van memóriájuk, jogos aggodalomra ad okot, hogy mennyi adatot őriznek meg. És azt is, hogy meddig. Ha egy nyomtatót cserél vagy semmisít meg, minden érzékeny adatot törölni szeretne róla.

A jó hír az, hogy a hackerek és adattolvajok általában a hálózatokat veszik célba. Nos, ez nem jó hír. Ez alatt azt értem, hogy a hackerek megcélozhatják a nyomtatóját, mint belépési pontot a hálózat feltöréséhez. Ami magát a fizikai nyomtatót illeti, nem valószínű, hogy megpróbálják fizikailag ellopni a nyomtatót, hogy érzékeny adatokat lopjanak el a nyomtató RAM-jában vagy ROM-jában.

A nyomtató memóriájának megőrzési ideje

A RAM kapacitásától függ, hogy a nyomtató mennyi ideig emlékszik a nyomtatási feladat adataira. Ez a nyomtató típusától, méretétől és konfigurációjától függően változik. Egyes nyomtatók automatikusan törlik a RAM-ot a nyomtatási feladat befejezése után vagy az eszköz kikapcsolásakor. A hatékony nyomtatás érdekében azonban egyes nyomtatók hosszabb ideig tárolják az adatokat a memóriájukban a körkörös pufferük részeként.

Ciklikus puffer

A körkörös puffer egyfajta hosszabb típusú közvetlen elérésű memória. Ilyenkor az adatok kicsit hosszabb ideig maradnak, mint a rövid távon. De nem maradnak örökké. Egyes nyomtatók korlátozott ideig őrzik meg az adatokat. Csak akkor törlődik, ha a memória megtelt. Ezután a memória kapacitása újratöltődik, és újraindul. Ez egy ciklikus, gyűrűs puffer. 

A kör alakú, gyűrűs puffer kapacitása megegyezik a nyomtató RAM-jának kapacitásával. Tehát ha a számítógépe 132 MB RAM-mal rendelkezik, ez a kör alakú gyorsítótárban lévő adattárolás elforgatása.

Hogyan lehet törölni a nyomtató memóriáját

Mivel két különböző típusú nyomtatómemória létezik, kétféleképpen lehet törölni a nyomtató memóriáját. Hogyan lehet törölni a nyomtató RAM-ját Kövesse a régi folyamatot, kapcsolja ki, majd be. Az összes ideiglenes memória teljes törléséhez az újraindítás egy kicsit kényelmesebb.

 

Az újraindítás folyamata

- kapcsolja be a készüléket

- 20-30 másodpercre szüntesse meg a csatlakoztatást

- kapcsolja be újra

Ezzel törli a teljes ideiglenes memóriát.

 

A nyomtató ciklikus, körkörös pufferének törlése

A nyomtató ciklikus köralakú pufferének törléséhez ki kell merítenie a nyomtató pufferét.

Tehát tegyük fel, hogy a ciklikus köralakú pufferben 20 nyomtatási feladat számára van memória. A 11–17. nyomtatási feladatok rendkívül bizalmasak voltak. Más, nem bizalmas dokumentumokat is ki kell nyomtatnia, amelyek törlik az érzékeny feladatokat. De nem csak 3 dokumentumot kell kinyomtatnia, hogy elérje a 20-at. Addig kell folytatnia a nyomtatást, amíg szó szerint felül nem írja a 11-17. memóriahelyet. A 18-10. feladatok érzéketlenek lennének, ha csak 10 nyomtatási feladatot nyomtatna ki. A kör alakú puffer kapacitása a nyomtató teljes RAM-ja.

Ha mindez túl durván hangzik, végezzen teljes gyári alaphelyzetbe állítást. Ezzel törli az összes bizalmas nyomtatási adatot a nyomtató körkörös pufferéből.

A nyomtatóbiztonság egyéb szempontjai

A nyomtató biztonsága túlmutat a memóriakezelésen. Más szempontokat, például a hálózatbiztonságot és a hozzáférés-szabályozást is feltétlenül figyelembe kell venni. A nyomtatók erős jelszavakkal történő védelme, az átvitel közbeni nyomtatási feladatok titkosítása és a hálózati kapcsolatok figyelése segíthet az érzékeny adatok védelmében.

Hogyan kell eljárni a nyomtatók ártalmatlanításánál

Amikor a nyomtató ártalmatlanításáról van szó, a megfelelő adattisztítás kulcsfontosságú az esetleges adatszivárgás elkerülése érdekében. A nyomtató biztonságos és felelősségteljes ártalmatlanításának biztosítása érdekében elengedhetetlen a bevált gyakorlatok követése, beleértve a gyári beállítások visszaállítását vagy a biztonságos törlést, a tárolóeszköz eltávolítását vagy megsemmisítését, valamint a professzionális újrahasznosítási szolgálattal való konzultációt.

Manapság szinte minden nyomtatóba van telepítve valamilyen memória. Ez lehetővé teszi az adatok mentését, így később visszahívható és újranyomtatható anélkül, hogy újra végig kellene menni a teljes nyomtatási folyamaton. A memória mennyisége nyomtatómodellenként változik, de általában bővíthető, ha több helyre van szükség. Bár a legtöbben nem gondolnak rá, ezek a tárolt adatok biztonsági kockázatot jelenthetnek, ha rossz kezekbe kerülnek. Ezért ajánlatos törölni a memóriát, mielőtt eladná vagy megsemmisítené.

 

Biztonsági szempontból maga a nyomtató nem képezi a potenciális biztonsági támadások nagy részét. Inkább ellenőrizni kell, hogy a hálózat, amelyhez az eszköz csatlakozik, biztonságos-e. Frissítse a szoftvert és a firmware-t. És kövesse a biztonságos nyomtatási protokollokat. Ha a nyomtató memóriájáról van szó, nézze meg, hol és mennyi ideig tárolja az adatokat. Felszámolás esetén a legjobb megoldás a gyári beállítások visszaállítása.