Tonerek és tintapatronok

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Nyomtató vagy kazetta típusa

Nyomtatómodell választék

Modell sorozat töltés

Irodaszerek és iskola
Akciók

Reklamációs feltételek

Reklamáció menete

1. Termékhiba megállapítása

 • Nyomtatópatron chip hibája: a nyomtató nem ismeri fel a nyomtatópatront, vagy nem kompatibilis kellékként ismeri fel.
 • Nyomtatási hiba: rossz minőségű nyomtatás, a kinyomtatott dokumentumokon nem oda illő pontok, foltok, vonalak találhatók - a reklamációhoz szükséges csatolni egy kinyomtatott mintát, amelyen jól látható a nyomtatási hiba, valamint a nyomtatópatron festékszintje vagy a patronnal kinyomtatott lapok száma.
 • Fizikai sérülés: a nyomtatópatron fizikailag sérült, törött esetleg a festék, vagy a tonerpor folyt ki (nem vonatkozik a szakszerűtlen kezelésből származó meghibásodásokra – helytelen behelyezés).
 • Nem megfelelő termék megrendelése – azonos, vagy drágább árú termékre való csere.
 • Termék visszaküldése 14 napon belül - a nyomtatókhoz szükséges kellékek és alkatrészek csak fel nem nyitott és fel nem használt árukként küldhetők vissza a termék szavatossági ideje és annak értékvesztése miatt.

A fentebb felsorolt hibák reklamációját elfogadjuk és a meghibásodott nyomtatópatronokat mindenféle kifogás nélkül egy új nyomtatópatronra cseréljük. A reklamációnak indokoltnak és jogosnak kell lennie.

Az áruk cseréjekor a reklamációs nyomtatványon meg kell adni a bankszámlaszámot is, amelyre a pénzt visszautaljuk a visszaküldött áruért. A kicserélt árut új teljes megrendelésként küldjük el Önnek.

2. Reklamált termék becsomagolása és visszaküldése a címünkre

 • A reklamációs nyomtatványt ITT tudja kitölteni.
 • Helyezzen be a csomagba egy nyomtatási mintát, ami tartalmazza a nyomtatópatron hibáját, illetve egy kinyomtatott dokumentumot, amely tartalmazza a tinta szintjét, vagy a kinyomtatott lapok számát.
 • A csomagon fel kell tüntetni a reklamáció azonosítóját, különben a reklamáció nem rendeződik.
 • A reklamált terméket a következő címre kell visszaküldeni, ideális GLS futárral vagy GLS CsomagPont (egy másik cég visszaküldheti a csomagot). Több információ ITTVisszaszállítási cím: GLS Depo - TonerDepot.hu - Soft-Tech, s.r.o., Pesti út 1, Kistokaj 3553, Hungary.
 • A termék visszaküldésének költségei a vásárlót terhelik.
 • Az utánvéttel visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

3. Reklamáció ügyintézése

 • A termék visszajuttatása után a kifogásolt minőségű terméket megvizsgáljuk.
 • Amennyiben a reklamáció jogosnak minősül, a nyomtatópatront kicseréljük és az eladó költségeire elküldjük a vásárló címére.
 • A reklamációkat általában 5 munkanapon belül megoldjuk (a raktáron lévő termékek számától függően változhat).

 

Reklamáció jogi feltételei


1. Reklamálni csupán a webáruházunkban vásárolt termékeket lehet.

2. Abban az esetben, ha a tulajdonjog még nem került át az eladóról a vásárlóra, a §151 Polgárjogi törvények szerint a vásárló az érvényes jogszabályoknak megfelelően csak a termék megfizetése után teheti meg a reklamációt.

3. Ha a vásárló fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minden kínált termékre 24 hónapos garancia vonatkozik, hacsak a terméken nincs másként feltüntetve és a reklamációs ügyintézés a Fogyasztóvédelmi törvény és a Polgári törvénykönyv jogszabályai szerint történik. Ha a vásárló nem fogyasztó, az eljáráskor a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései szerint járunk el, és a jótállási idő 1 év. A jótállási idő az áru átvételének napjától kezdődik.

4. A vásárló közvetlenül a hiba felfedezése után köteles az eladót a reklamációról tájékoztatni.

5. Az eladó nem felel a termék meghibásodásáért, ha:

 • a mechanikai meghibásodást a vásárló okozta
 • a meghibásodást a termék nem megfelelő használata okozta, vagy, ha a használati útmutatóban feltüntetett felhasználástól eltérő felhasználás okozta
 • a meghibásodást a termék olyan környezetben való felhasználása okozta, amely kémiai, nedvességtartalma és mechanikai tulajdonsága eltér a termék számára elfogadható környezettől
 • a meghibásodást a termék karbantartásának elhanyagolása okozta
 • a termék sérülését nagymértékű terhelés okozta
 • a termék használata a dokumentációban, az általános elvekben, a műszaki szabványokban, a biztonsági előírásokban, vagy a garanciális feltételekben meghatározott feltételek megsértésével történt

6. A hibákért való felelősség szintén nem érvényes oly hibák esetén, melyek természeti katasztrófából eredően történtek.

7. A hibákért való felelősség szintén nem vonatkozik az áru (vagy egy része) annak használatából eredő elhasználódás esetén. A termék rövidebb élettartamát tehát nem tekintjük hibának, így nem nyújtható be rá reklamáció.

8. A reklamált árut az alábbiakban feltüntetett címünkre az ügyfél köteles visszaküldeni, azonban nem utánvéttel. A terméket megfelelően kell csomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön. A terméket  kell elküldeni a fentebb megadott címre. 

9. Az eladó fél igazolja a reklamáció átvételét, s az ügyfél számára elismervényt biztosít a reklamáció igénylésére, a megfelelő formában. A reklamáció elismerésének az a nap számít, melyen az árut az eladó fél átveszi. Amennyiben az elismervény kézbesítése nem lehetséges azonnal, azt haladéktalanul, vagy legkésőbb a reklamáció elintézésekor az eladó fél köteles kézbesíteni. A reklamáció elintését írásban kapja meg az ügyfél.

10. Az eladó a reklamált termék visszatérítése után köteles azonnal meghatározni a reklamáció elintézésének módját, összetettebb esetekben a reklamált termék visszatérítését követő 3 napon belül. Indokolt esetekben, főleg, ha a reklamált termék összetettebb műszaki átvizsgálása szükséges, legkésőbb 30 napon belül kerül meghatározásra a reklamáció elintézésének módja. A reklamáció elintézésének módjának való meghatározása után az eladó fél haladéktalanul elintézi a reklamációt, indokolt esetekben a reklamáció elintézhető később is. A reklamáció ügyintézése nem tarthat tovább 30 napnál (a reklamáció érvényesítésének kezdetétől). A reklamáció 30 napos határideje után a vásárlónak joga van ellépni a vásárlási szerződéstől, amit követően, az áru teljes összege visszatérítésre kerül, vagy jogában áll a terméket egy új darabra cserélni.

11. A vásárló jogai a reklamáció ügyintézése során:

 • Az eltávolítható hiba esetén a hiba ingyenes, időbeni és szakszerű eltávolítására. A hiba eltávolításának módjáról az eladó dönt. Amennyiben az eladó fél számára nem keletkeznek oly költségek, melyek nem összeegyeztethetők az áru értékével és a hiba súlyosságával, a vásárló kérheti a javítandó termék cseréjét egy új, hibátlan termékre.
 • Amennyiben a hiba nem távolítható el, és megakadályozza a termék adott célnak való  felhasználását, a vásárlónak joga van a termék cseréjére, vagy elléphet a vásárlói szerződéstől (pénzvisszatérítés)
 • A reklamáció elintézettnek tekintett, amennyiben a reklamációs időszak a reklamált áru leadásával, cseréjével vagy az áru értékének visszautalásával, írásos felhívással a végzés átvételéről, vagy annak indokolt elutasításával véget ér.

12. A termék, illetve a csomagolás sértetlenségét (a termék átvételére vonatkozó utasítások szerint) szükséges ellenőrizni a termék átvétele során, mivel a termék a szállítás során károsodhat. Javasoljuk, hogy a vásárló a szállítmányozó jelenlétében csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze. A vásárló a saját aláírásával igazolja a csomagolás sértetlenségét.

13. Ezek a reklamációs feltételek elengedhetetlen részei az általános üzleti feltételeknek, és az eladó fenntartja a jogot, hogy a vásárló előzetes értesítése nélkül bármikor megváltoztassa ezen feltételeket.